vchod


MUDr. František Doležel

 

  • Atestace I.st. v oboru interní lékařství
  • Nástavbová atestace v oboru tuberkulóza a respirační nemoci
  • Osvědčení ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře v oboru tuberkulóza a respirační nemoci.

  • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů s platností do září 2013
  • Osvědčení o odborné způsobilosti k přímému řízení práce se zdroji záření nebo k dohledu na tyto práce
  •